21 رمضان شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد.

21 رمضان شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد.

21 رمضان شهادت حضرت امام علی علیه السلام تسلیت باد.

واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز