قیام 15 خرداد گرامی باد.

قیام 15 خرداد گرامی باد.

قیام 15 خرداد گرامی باد.

واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز