نام محصول : کود کریستاله فرتی نرس 30-05-15

10 kg

توضیحات کوتاه:

Ferti-Nurse Crystallized Fertilizer 15-05-30

کود کریستاله فرتی نرس 30-05-15 کود کریستاله فرتی نرس 30-05-15
کود کریستاله فرتی نرس 30-05-15 کود کریستاله فرتی نرس 30-05-15

توضیحات بیشتر :

 :مشخصات و کاربرد محصول
کود کریستاله (NPK) فرتی نرس حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر ریز مغذی ها می باشد. این کود باعث افزایش سرعت رشد ریشه و شاخساره گیاه گردیده و افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت. کود کریستاله فرتی نرس صد در صد محلول در آب بوده و از طریق آب آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است 
100 درصد محلول در آب 
تأمین کننده و افزایش دهنده ی مقاومت گیاه به تنش های سرما، گرما و خشکی
قابل اختلاط با کلیه سموم


:
:
: