نام محصول : سولوپتاس

10 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

Solu Potass

سولوپتاس سولوپتاس
سولوپتاس سولوپتاس

توضیحات بیشتر :

سولوپتاس محتوی پتاسیم و سولفور بوده و به دلیل دارا بودن پایه سولفوری به راحتی در خاک های شور قابل استفاده بوده و کمترین میزان آب شویی را دارا است. سولوپتاس دارای حلالیت بیشتری نسبت به سایر کودهای پتاسیمی از جمله سولفات پتاسیم است. وجود یون های سولفات باعث کاهش pH خاک گردیده که این عمل در خاک های شور بسیار مؤثر است در حالیکه کلرید پتاسیم با داشتن یون کلر علاوه بر ایجاد سمیت در گیاه، شوری خاک را نیز تشدید می کند.

سولوپتاس با افزایش تولید نشاسته، قند و انواع ویتامین ها بر ارزش غذایی محصولات کشاورزی افزوده و باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های خشکی و سرما می شود.


:
:
: