نام محصول : کود کریستاله 40-5-5

یک کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

40-5-5 (Ferti-Nurse Crystalized Fertilizer (NPK

کود کریستاله 40-5-5 کود کریستاله 40-5-5
کود کریستاله 40-5-5 کود کریستاله 40-5-5

توضیحات بیشتر :

کود کریستاله (NPK) فرتی نرس حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر ریز مغذی ها می باشد. این کود باعث افزایش سرعت رشد ریشه و شاخساره گیاه گردیده و افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت. کود کریستاله فرتی نرس صد در صد محلول در آب بوده و از طریق آب آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است.

  • 100 درصد محلول در آب

  • تأمین کننده و افزایش دهنده ی مقاومت گیاه به تنش های سرما، گرما و خشکی

  • قابل اختلاط با کلیه سموم


:
:
: