نام محصول : کود کریستاله 30-5-15

1 کیلوگرم

توضیحات کوتاه:

30-5-15 (Ferti-Nurse Crystalized Fertilizer (NPK

کود کریستاله 30-5-15 کود کریستاله 30-5-15
کود کریستاله 30-5-15 کود کریستاله 30-5-15

توضیحات بیشتر :

: مشخصات و کاربرد محصول
کود کریستاله (NPK) فرتی نرس حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر ریز مغذی ها می باشد. این کود باعث افزایش سرعت رشد ریشه و شاخساره گیاه گردیده و افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت. کود کریستاله فرتی نرس صد در صد محلول در آب بوده و از طریق آب آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است 
100 درصد محلول در آب 
تأمین کننده و افزایش دهنده ی مقاومت گیاه به تنش های سرما، گرما و خشکی
قابل اختلاط با کلیه سموم


:
:
: