محلول ضد شوری آب و خاک Salt-Stop فرتی نرس

ضد شورى آب و خاك Salt-Stop این محصول با جدیدترین فناورى روز دنیا تولید و قابل رقابت با سایر ...

1398/11/03

مویان فرتی نرس Surfactant (Adjuvant)

مویان کیمیا بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محل...

1398/11/02

طرح پایلوت ضد سرمازدگی فرتی فراست Ferti-Frust

فرتی فراست با ترکیبات و فرمولاسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصولات مشابه ضد سرما دارد. این...

1398/11/02