دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

 

1397/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء

 

برگزاری کارگاه آموزشی  تولید محصول سالم و تغذیه اصولی در مزارع صیفی جات و باغات بیضاء با حضور مدیر عامل و کارشناسان مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس - نانوسیز  با همکاری جناب مهندس علوی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید استقلال ...

1397/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه (سرچهان)

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه انگور در منطقه "سرچهان /حسامی" با حضور جناب آقای دکتر کرمی و کارشناسان محترم  شرکت پردیس_نانوسیز

1397/11/30

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس_نانوسیز

 

برگزاری جلسه مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس_نانوسیز در رابطه با قراداد طرح های تحقیقاتی اثر بخشی محصولات ...

1397/11/30